Gemensamhetsanläggningar, G.A.

Kryddanssamfällighetsförening har att förvalta fyra gemensamma anläggningar, GA.

GA 6
Belysning, övriga elanläggningar, sommar- och vinterunderhåll av samfällighetens skötselområden såsom vägar, gångar, gräsytor, planteringar, övriga allmänna områden mm.


GA 7
Kallvatten samt dag- och spillvattenavlopp inom samfällighetens områden.


GA 9
TV-anläggningen är delad i två delar. En för Nyköpingshem och en för egnahemsägarna. Fiberkabeln är installerad.


GA 10
Gemensamhetsgaragen. Gäller ej Mejramv. 41-48.
OBS! Ej tillåtet att förvara brännbar vätska eller gas i gemensamhetsgaragen.