Referat

På begäran från våra medlemmar så har styrelsen beslutat att lägga ut vissa delar av styrelseprotokollet på vår hemsida i ett så kallat Referat. Vi vill på detta sätt visa och informera alla medlemmar om vad och vilka typer av frågor som bl.a. hanteras/beslutas av styrelsen.

På grund av att det kan förekomma en del känsliga frågor i protokollet som inte bör komma ut så kommer referatet alltid att justeras så att inga namn/adresser etc. kommer ut. Frågor och synpunkter angående innehållet i referatet besvaras av ordförande och/eller sekreterare för Kryddans samfällighet.

2019/2020

4. 2019-09-02

3. 2019-05-27

2. 2019-04-08

1. Konstituerande

2018/2019

9. 2019-02-25

8. 2019-02-04

7. 2018-12-03

6. 2018-10-22

5. 2018-09-03

4. 2018-06-13

3. 2018-04-16

1. Konstituerande

8. 2018-02-26

7. 2018-02-05

2017

6. 2017-12-04

5. 2017-10-30

4. 2017-09-04

3. 2017-05-22

2. 2017-04-10

8. 2017-02-17

7. 2017-02-08

2016

6. 2016-12-13

5. 2016-10-31

4. 2016-09-05

3. 2016-05-04

2. 2016-04-18

8. 2016-02-17

7. 2016-02-01

2015

1. 2015-04-16

1.5. 2015-05-02 (TV & Fiber)

2. 2015-05-16

3. 2015-05-28

4. 2015-09-02

5. 2015-10-23  12

6. 2015-12-09  12

2014

1. 2014-03-24

2. 2014-04-09

3. 2014-06-03  1234

4. 2014-08-26  12

5. 2014-10-14  123

6. 2014-12-04  12

7. 2015-02-03

8. 2015-02-24

2013

1. 2013-03-25

2. 2013-04-10

3. 2013-05-08

4. 2013-06-10

5. 2013-08-27

6. 2013-10-02

2012

3. 2012-09-04

4. 2012-10-22

5. 2012-12-06