Referat

På begäran från våra medlemmar så har styrelsen beslutat att lägga ut vissa delar av styrelseprotokollet på vår hemsida i ett så kallat Referat. Vi vill på detta sätt visa och informera alla medlemmar om vad och vilka typer av frågor som bl.a. hanteras/beslutas av styrelsen.

På grund av att det kan förekomma en del känsliga frågor i protokollet som inte bör komma ut så kommer referatet alltid att justeras så att inga namn/adresser etc. kommer ut. Frågor och synpunkter angående innehållet i referatet besvaras av ordförande och/eller sekreterare för Kryddans samfällighet.

2019/2020
2018/2019
2017
2016
2015
1. 2015-04-16

1.5. 2015-05-02 (TV & Fiber)

2. 2015-05-16

3. 2015-05-28

4. 2015-09-02

5. 2015-10-23  12

6. 2015-12-09  12

2014
1. 2014-03-24

2. 2014-04-09

3. 2014-06-03  1234

4. 2014-08-26  12

5. 2014-10-14  123

6. 2014-12-04  12

7. 2015-02-03

8. 2015-02-24

2013
2012