Parkeringsförbud Mejramvägen

Parkeringsförbud på Mejramvägen gäller 1 NOV 2011 - 31 MARS 2012 enligt beslut av årstämman.

Vid ev. frågor från fastighetsägarna kontaktas någon i styrelsen. Hyresgäster kontaktar Peter Bjärnhård, Nyköpingshem.

Styrelsen

Är någon intresserad att ställa upp i styrelsearbete. Då kan ni kontakta valberedning Tord Åkerberg
Funktion Namn Kontakt Vald till. Period
Ordförande Johan Palmebäck johan.palmeback@gmail.com 2020 1 år
Vice ordförande Göran Johnsson Nyköpingshem 2020 2 år
Sekreterare Göran Johnsson Nyköpingshem 2020 2 år
Kassör Göran Segerberg goran.segerberg@nykopingshem.se 2021 2 år
       
Ledamot Erik Tsoi erictsoi8@hotmail.com 2021 2 år
  Tommy Törnqvist tommylena33@hotmail.com 2020 1 år
       
Suppleanter Mikael Vestin Nyköpingshem 2020 1 år
  Mikael Rintala mrintala38@gmail.com 2020 1 år
  Joacim Thalén jockethalen@hotmail.com 2020 1 år
  Håkan Gustafsson gusten007@gmail.com 2020 1 år
  Tommy Sollier tommy.sollier@outlook.com 2020 1 år
       
Revisor Anna Simula Aukt. revisor - Rådek 2020 1 år
Revisorsuppleant Salah Aljamal 2020 1 år
       
Valberedningen Åke Källberg - 2020 1 år
  Tord Åkerberg
(Sammankallande)
tord.42@gmail.com 2020 1 år
       
Kontaktperson - Bemab Göran Segerberg goran.segerberg@nykopingshem.se

Delområdesansvariga

Område Ansvarig Telefon E-post

Anisstigen Bo Palm, Sven-Olof Karlsson palm.bosse@gmail.com
Sellerigången 1-15 Thomas Mellberg thomas.mellberg@sandbackens.se
Sellerigången 2-16 Tommy och Annica Lindén annica.linden@icloud.com
Mejramvägen 1-19 Nina Dawli Walström nina79w@hotmail.com
Mejramvägen 21-39* Anneli Emanuelsson annelinykoping@gmail.com
Mejramvägen 41-48 Göran Terning g.ter@tele2.se
(Vattenmätaravläsning)

*Rullande årsschema 2018 Mejramvägen 21
2019 Mejramvägen 23
2020 Mejramvägen 33