Parkeringsförbud Mejramvägen

Parkeringsförbud på Mejramvägen gäller 1 NOV 2011 - 31 MARS 2012 enligt beslut av årstämman.

Vid ev. frågor från fastighetsägarna kontaktas någon i styrelsen. Hyresgäster kontaktar Peter Bjärnhård, Nyköpingshem.
Värme, varmvatten, el
Vattenfall AB

Felanmälan 020-82 58 58
Kundeservice 020-82 00 00
kundservice@vattenfall.com
www.vattenfall.se

(Vid annan elleverantör än Vattenfall kontaktas denne.)

TV-störningar
Kontakta din kanaloperatör

Belysning, vägar, gator
Respektive delområdesansvarig

I föreningens ägo finns en 6 m lång stege för att vi själva ska kunna byta lampor på de korta bylysningsstolparna. Stegen och reservlampor finns i soprummet, Mejramvägen 1-39. Arbetet utförs av resp. delområde.

Kallvatten och avlopp
Någon i styrelsen
Problem inne i fastigheten står varje husägare själv för.

Maskinansvarig.
Om en gräsklippare har gått sönder meddelas detta till Roger Eklund. eklundroger@spray.se

Kontakt med styrelsen
Se kontaktuppgifter under fliken "Styrelsen/Ansvariga".

Webbansvarig
Jonathan Rintala