Parkeringsförbud Mejramvägen

Parkeringsförbud på Mejramvägen gäller 1 NOV 2011 - 31 MARS 2012 enligt beslut av årstämman.

Vid ev. frågor från fastighetsägarna kontaktas någon i styrelsen. Hyresgäster kontaktar Peter Bjärnhård, Nyköpingshem.


Är du intresserad av föreningsarbetet? Kontakta
Tord Åkerberg.

Samfällighetsförening - vad är det?
En samfällighet är en sammanslutning av delägare med gemensamma intressen och skyldigheter. Alla samfällighetsföreningar regleras av lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lantmäterienheten är den myndighet som är ansvarig. Vid köp av en fastighet som ingår i en samfällighet blir man automatiskt medlem i föreningen. Som fastighetsägare är Du skyldig att vid försäljning av fastigheten informera köparen om föreningen och dess funktion. Du ska också meddela sekreteraren vid ägarbyte av fastighet.

Reglering av ev. föreningskostnader sker till fastighetsägaren vid tidpunkten.

Kryddhistorik
Medlemmarna till Kryddans samfällighet kallades till möte i Stadshuset den 24 april 1979. Enligt ett politiskt beslut skulle alla villaägarna på Arnö bilda samfällighetsföreningar.
Förrättningen rörde tomträtterna till Långsätter 4 (Nyköpingshem) samt tomträtterna 50-114. Att bilda en samfällighetsförening var nytt för de flesta.

Första mötet avslutades med en massa frågor. Mötet beslutade att bilda en interimstyrelse. Tiden mellan mötena utlystes en tävling om vad föreningen skulle heta.
Nästa möte blev bildandet av Kryddans samfällighetsförening och detta skedde den 9 oktober 1980. Den första ordförande var Torbjörn Dahlgren.
Själva registreringen i länsstyrelsen skedde 9 december 1980 av överlantmätare Torsten Sandberg.

Kryddan idag
Idag består Kryddans samfällighetsförening av 62 egnahemsfastigheter, samt Nyköpingshem med 60 hyresrätter.
Det finns därför 63 medlemmar i föreningen och totalt 122 hushåll. Föreningen är indelad i 7 delområden, som vardera har en utsedd ansvarig. Boende inom respektive delområde ska i första hand vända sig till denne. Beroende på situationens art kan denne vända sig till styrelsen för eventuell åtgärd.
Delområdena avsvarar för underhåll av utrustning, gräsklippning, mindre reparationer, skötsel av rabatter mm. inom delområdet. Delområde 7 gäller Nyköpingshem, hyresfastigheter.

Årsmöte
Genomförs normalt i mars månad, varje år.

Agenda 2020

Samtliga möten hålls i Santa Katarina kyrka klockan 19.00.


2020

24 JUNStyrelsemöte
26 AUGStyrelsemöte
14 OKTStyrelsemöte
9 DECStyrelsemöte